Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

Datainspektionen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakta oss längst upp på sidan.

Offentlighetsprincipen

Datainspektionen är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Beställningar av informationsmaterial samt anmälningar till prenumerationer, utbildningar och konferenser

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer av tidningen Integritet i fokus och vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial från vår beställningstjänst sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget tills betalningen är klar.

Personuppgifter (namn, adress, telefonnr och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. Eftersom vi tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Datainspektionen lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part.

Rätt att begära information

Vill du veta om Datainspektionen behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos Datainspektionen och att få uppgifter rättade. Observera att Datainspektionen enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för myndighetens egen verksamhet, till exempel diarier, kund- och prenumerantregister, och inte uppgifter som finns hos andra myndigheter och företag.